clld / Leader

Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia

21. január 2019

Pozývame vás na seminár Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia?, ktorý sa uskutoční 2.2.2019 (sobota) v Komunitnom centre pri Domove G.B. Molla v Rajci. Ide o náhradný termín seminára, ktorý sa mal uskutočniť v decembri 2018.

Lektormi sú uznávaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami: Zuzana Polačková, ktorá sa dlhodobo venuje témam zamestnanosti, zamestnateľnosti, sociálnej inklúzie a sociálneho rozvoja; Marián Horanič, projektový manažér Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, ktorý stál pri zrode vzdelávaco-rehabilitačného komplexu a sociálneho podniku BIVIO; Anna Verešová, poslankyňa NR SR, zakladateľka a dlhoročná riaditeľka Áno pre život n.o. a manažérky sociálnych podnikov n. o. Áno pre život Linda Barčiaková a Darina Verešová.

Na seminár pozývame jednotlivcov, mladých ľudí, podnikateľov, zamestnancov úradov, občianske iniciatívy. Budete mať možnosť zoznámiť sa s mentormi za sociálnu oblasť – odborníkmi, ktorí vás budú sprevádzať v rámci vašich vlastných inciatív či plánov.

 

Prihlasovanie do 28.1.2019 na apz.projekty@gtsmail.sk alebo telefonicky

0903 534 894.

 

POZVÁNKA