clld / Leader

Seminár Tvorba pracovných príležitostí

2. október 2019
Seminár Tvorba pracovných príležitostí

Na seminári zaznejú informácie  o tom, ako si vytvoriť vlastnú pracovnú príležitosť a možnosti rozbehnúť vlastné živobytie.  Na akcii vystúpia viacerí odborníci. Osvetlia legislatívne prostredie pri vytváraní  podnikateľských zámerov, možnosti finančnej podpory štátu a vzdelávania jednotlivcov pri rozbiehaní vlastných projektov. Svoje skúsenosti s podnikaním predstavia ženy, ktoré rozbehli svoje podnikateľské zámery a živa sa vlastným  nápadom.

Seminár je určený pre bežných občanov, odborníkov a zástupcov samospráv. V prílohe nájdete program s podrobnými informáciami. Podujatie je realizované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.

Prihlasovanie: Zuzana Dobešová, apz.projekty@gtsmail.sk, 0903 534 894