clld / Leader

Príbehy zvonov

27. november 2015
Príbehy zvonov
Zvony a zvonenie sú oddávna neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia v duchovnom i praktickom živote, sú vzácnym kultúrnym dedičstvom národov a cirkví, hlasom krajiny, ktorú možno nielen vidieť, ale i počuť ...
 
Pokúsme sa spolu odkrýť históriu našich zvonov.