clld / Leader

Oznámenie o o plánovanom uzavretí výziev

14. december 2023

Oznamujeme žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku plánované uzavretie výzviev č. IROP-CLLD-X347-511-001 a IROP-CLLD-X347-512-004

Kancelária MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že ku dňu 29.12.2023 plánuje uzavrieť výzvy z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov:

  • č. IROP-CLLD-X347-511-001 na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií
  • č. IROP-CLLD-X347-512-004 na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel