clld / Leader

Odborná prax vo Švajčiarsku

19. august 2019

V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/20, zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne.

Viac info:

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica,

Tel.: 0905 164 849, e-mail: peter.patus1@gmail.com

Web: www. swiss - slovaktourism.sk

 

Prílohy:

Stagiaires – Programm Winter 2019 (Auschreibung)

Anmeldung fuer das Stagiaries – Programm Winter 2019

Prihláška na výberové konanie na prax do Švajčiarska v zimnej sezóne 2019/2020