clld / Leader

Harmonogram výziev IROP na rok 2021

30. október 2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP 2021