clld / Leader

Graf čerpania Leader v EU

2. marec 2022
Graf čerpania Leader v EU

V grafe nájdete prehľadne uvedené percentuálne čerpanie Leader v jednotlivých krajinách EU.