clld / Leader

Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina

6. október 2021
Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina

V dňoch 6.-8. septembra našu dolinu navštívila MAS Horný Liptov. Kancelária našej MAS pripravila návšteve trojdňový program zameraný na prezentáciu zaujímavých  projektov  zrealizovaných z podpory finančných nástrojov EÚ.

Prvý deň exkurzie starosta obce Kamenná Poruba a predseda MAS Rajecká dolina vo svojej obci odprezentoval niekoľko zrealizovaných projektov, ako aj projekt s názvom "Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť turistické centrum", ktorý bol realizovaný v rámci výzvy MAS Rajecká dolina na podopatrenie 7.5.

Ďalší deň sme navštívili výrobný podnik Kofola, kde sme si v sprievode riaditeľa závodu a vedúcej výroby mohli prezrieť celú prevádzku. V tomto závode bola jedna z liniek realizovaná zo zdrojov EU. Potom sme sa presunuli do Bioklimatického parku Drieňová, kde občianske združenie Ekoenergia zveľaďuje plochu niekoľkých hektárov pôdy a zameriava sa na zachovanie biodiverzity. Členovia združenia nám odprezentovali zrealizované vodozádržné opatrenia v krajine, vysadené tradičné plodiny, chov zvieratat a včiel. Pestujú si vlastnú špaldu a vyrábajú z nej špaldovú kávu a pečú špaldové perníky. Na záver dňa sma navštívili prevádzku FLÁMM v Rajeckých Tepliciach, ktorá ponúka okrem reštauračných a ubytovacích služieb aj výrobu vlastného piva pod značkou Flamm a rôznych paštét. Ďalej prevádzkuje požičovňu elektrobicyklov, na zriadenie ktorej predložil žiadosť o príspevok v rámci výzvy MAS Rajecká dolina.  

Posledný deň sa začal prehliadkou dreveného Betlehema v Rajeckej Lesnej a následne sme sa presunuli do obce Fačkov, kde sme navštívili včelnicu Farma Apis Mellifera Fačkov. Našim hosťom sa venoval Ladislav Balvan, ktorý stál pri počiatkoch MAS Rajecká dolina a dodnes je členom výkonného výboru. Naši hostia sa popri rozprávaní o chove včiel a bylinkách občerstvili ovčími syrmi a bryndzou, ktorú nám darovala firma Františka Fučíka Fatimex, s.r.o. a domácim chlebíkom. Poslednou zastávkou bola obec Čičmany, členská obec MAS,  v ktorej sme trojdňovú exkurziu ukončili.  

Fotografie nájdete v našej galérii:
https://www.masrajeckadolina.sk/galerie/exkurzia-do-uzemia-miestnej-akcnej-skupiny-rajecka-dolina/

Exkurzia bola financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci projektu s názvom Oživovanie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020, kod projektu na podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.