clld / Leader

Región: Rozhľadňa na Dubovej

6. november 2018
Rozhľadňa na Dubovej

Od septembra sa na horizonte masívu Dubová týči vyhliadková veža, ktorá bola zrealizovaná v rámci mikprojektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva realizovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014- 2020.

Vyhliadková veža- rozhľadňa stojí na mieste pôvodnej strážnej veže vybudovanej pri Rajeckom hrade. Objekt má teda aj historický význam – ako prvok historického dedičstva, ktorý bude súčasne slúžiť na zvýšenie využívania prírodného dedičstva, ako vyhliadková veža pre turistov. Rozhľadňa dopĺňa a je súčasťou náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“. Návštevníci náučného chodníka môžu pri turistickom výstupe na Dubovú, k rozhľadni, spoznávať miestnu flóru, faunu a históriu prostredníctvom tabúľ náučného chodníka, ktoré sú doplnené o nový prvok – QR kódy a štyri nové popisy na tabuliach turistickej trasy . Tieto poskytujú ďalšie informácie o našom kultúrnom aj prírodnom dedičstve. Nech rozhľadňa a doplnený náučný chodník prinášajú nové možnosti rozvoja cestovného ruchu a turizmu v našej doline a nech sú lákadlom pre spoznávanie našej histórie a krajiny.