clld / Leader

Región: Poluvsianska skalná ihla

18. marec 2019
Poluvsianska skalná ihla

15 m vysoká skalná ihla nachádzajúca sa hneď vedľa hlavnej cesty v obci Poluvsie (dnes časť Rajeckých Teplíc) je jedným z najkrajších skalných útvarov na Slovensku. Táto prírodná pamiatka vznikla vďaka erózií, ktorá oddelila úzku časť brala od zvyšku skalného masívu. Poluvsianska skalná ihla je tvorená dolomitom, vďaka čomu ju obrastá vzácna vápnomilná flóra. V minulosti sa využívala na horolezecký výcvik, kvôli puklinám, ktoré sa objavili v strednej a hornej časti ihly, bola však táto činnosť zakázaná. K Poluvsianskej skalnej ihle sa možno poľahky dostať po asfaltovej ceste spájajúcej Rajecké Teplice a Žilinu. Okolo útvaru vedie i náučný chodník z Rajeckých Teplíc do obce Porúbka.