clld / Leader

Región: Náučný chodník

7. november 2018

Hrad bol postavený na konci 13. sto­ročia. Na rozdiel od iných okolitých hradov bol pomer­ne „malý“. Podľa odhadov sa rozprestieral na ploche nie väčšej ako 80 × 120 metrov. Pôvodne sa predpokladalo, že sa nachádzal v Baranovej do­line. Až neskoršie prieskumy odhalili jeho skutočnú loka­litu. Rajecký hrad stál na se­vernom svahu vrchu Dubová, nad obcou Jasenové.

Trasa k Rajeckému hradu sa začína pri Mestskom múzeu v Raj­ci, pokračuje okolo kúpaliska Veronika a postupne sa vná­ra do hustého lesného po­rastu Dubovej. Chodník stú­pa až na hrebeň, po ktorom sa návštevník dostane pria­mo k nálezisku Rajeckého hradu. Odtiaľ trasa pokraču­je do obce Jasenové a po tu­ristickej značke popri potoku Čierňanka sa končí v Rajci.

3D model Rajeckého hradu video