clld / Leader

Región: Kuneradský zámok

18. september 2015
Kuneradský zámok

 Gróf Ballestrém, jedna z navplyvnejších osobností obdobia pred 1. svetovou vojnou, dal postaviť zámok v ústí Svitačovej doliny za obcou Kunerad. Stavba sa realizovala v období rokov 1914 - 1916 a predstavuje vtedajšiu modernú secesnú budovu, ktorá čerpala inšpiráciu v súdobej francúzskej architektúre.

 Biele múry, terasy, exteriérové schodiská a vežičky spolu s kontrastnou červenou strechou oživujú toto bývalé lovecké sídlo. Vysoké strechy s vikiermi a prevýšeným stredom pripomínajú akoby gotický vplyv. Zariadenie interiéru kopírovalo jeho vonkajšie prvky. V minulosti zámok disponoval aj vlastnou vodnou elektrárňou. Pri budove sa nachádza aj malý vodopád vytvorený odpadovou vodou z turbíny ako pozostatok tohto technického riešenia sebestačnosti. Kuneradský zámok bol vybavený komfortne a vtedajším najmodernejším zariadením.

 Pred 1. svetovou vojnou sa plánovalo, že bude slúžiť na lovecké, rekreačnéa spoločenské účely rakúskym a nemeckým aristokratom. Prednostne sa však očakávalo, že v ňom budú tráviť oddych vtedajší rakúsky cisár František Jozef a nemecký cisár Wilhelm II. Zámok slúžil aj ako sídlo pre príležitosti stretávania sa celej rodiny Ballestémovcov, ktorí sa takto schádzali dvakrát za rok - na jar a na jeseň. Takýto pobyt sa tradične snúbil s prehliadkou okolitých lesov spojených s poľovačkami či s bližším spoznávaním práce lesníkov obhospodarujúcich rodinné lesy. Gróf Ballestrém aj so svojou rodinou bol všeobecne známy svojou vzdelanosťou, vrúcnosťou a najmä nábožnosťou. Znakom toho je aj kaplnka sv. Terezky Ježišovej.

 Zlom nastáva počas 2. svetovej vojny, presnejšie 25. septembra 1944, kedy zámok slúžil ako sídlo partizánskeho štábu. Po parciálnych úspechoch partizánov v SNP nemecké vojenské jednotky zámok v tento deň vypálili. Neskôr v roku 1959 dochádza ku rozsiahlej rekonštrukcií. 

 Kuneradský zámok sa nachádza v nádhernom, tichom prostredí divokých lesov, ktoré predstavujú ideálne miesto pre klimatoterapiu a na preliečenie netuberkulóznych ochorení dýchacích ciest. Do poslednej dekády 20. storočia bol intenzívne využívaný pre viaceré zdravotné účely. V roku 2010 zničil strechu zámku požiar.