clld / Leader

Región: Kostol Všetkých Svätých v Kamennej Porube

18. september 2015
Kostol Všetkých Svätých v Kamennej Porube

 Obec Kamenná Poruba leží uprostred Rajeckej doliny pod horstvom Malá Fatra v doline Porubského potoka, 20 km južne od Žiliny v nadmorskej výške 420 m n. m.  Po prvýkrát sa spomína v roku 1368 v listine nitrianskeho konventu. Rozvíjala sa ako zemianska dedinka. Z pôvodnej dedinky, kde okrem zemanov žilo niekoľko roľníckych rodín, želiarov, podželiarov a pažitníkov, sa Kamenná Poruba rozrástla do dĺžky, krásy i počtom obyvateľov na vyše 1 800. 

 Dominantou obce je rímskokatolícky neogotický kostol Všetkých Svätých z r. 1860. Stojí na mieste pôvodného gotického kostola zo 14. storočia, ktorého klenba sa pri zemetrasení prepadla. Zachovala sa gotická veža a vzácne gotické sochy, zreštaurované a umiestnené dnes na oltári. Tri okná ozdobujú vitráže akademického maliara Vincenta Hložníka. Z troch vežových zvonov je najstarší neskorogotický zo 16. storočia.