clld / Leader

Región: Kostol sv. Ladislava v Rajci

18. september 2015

 Farský rímsko - katolícky Kostol sv. Ladislava sa nachádza s strede mesta Rajec. Návštevník ho nemôže minúť, lebo stojí hneď vedľa hlavnej cesty zo Žiliny do Prievidze. Patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie architektonické dedičstvo minulosti. Prvé zmienky o tejto gotickej svätyni môžeme pozorovať už v 14. storočí, presnejšie v roku 1368. Pôvodne jednoloďový kostolík si do dnešných čias zachoval len malú časť svojho charakteru, keďže bol niekoľkokrát prestavaný. Konkrétne ide o spodnú časť veže zaklenutej valenou klenbou. Spolu s čiastočne zachovaným obvodovým murivom to uzatvára západný lomený ranogotický portál. Tento nádherný neskorogotický portál, situovaný na južnej strane kostola, pochádza z 15. storočia. Nakoniec, v 17. storočí došlo k poslednej významnej prestavbe, pričom okolo pôvodného základového múru bol vystavaný kamenný trojloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom. 

 18. storočie znamená pre architektonický vývoj kostola barokový charakter. Oltárny obraz z 18. storočia znázorňuje sv. Ladislava kľačiaceho pred Matkou Božou. Bol vytvorený známym maliarom, pôvodom z talianskej rodiny usadenej v Salzburgu, Jozefom Zanussim.

V kostole sa nachádzajú aj tri krypty starých rajeckých rodín: Lengyelovskej, Huljakovskej a Kostkovskej. V 19. storočí ich však zamurovali a náhrobné kamene sa vyhodili. Do dnešných čias sa zachoval iba náhrobný kameň Barbory Turzovej z roku 1561 osadený do interiéru kostola. Na severnej strane kostola bola v minulosti umiestnená pamätná tabuľa venovaná významnému rajeckému rodákovi, katolíckemu kňazovi Andrejovi Škrábikovi, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici medzi rokmi 1941 - 1950. Ako jediný z rajeckých duchovných sa stal biskupom.

 Kostol sa v minulosti preslávil aj umiestnením prvého organu slávnych výrobcov, rodiny Pažických. Zakladateľ rodového remesla, Ondrej Pažický, daroval kostolu organ v roku 1771. Jeho skutočná hodnota bola 3000 zlatých, avšak on, počestný a hlboko veriaci katolík, si dal vyplatiť iba 200. Na južnej strane kostola ukazujú čas zrenovované staré slnečné hodiny pochádzajúce z roku 1770.