clld / Leader

Región: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Čičmanoch

17. september 2015
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Čičmanoch

 Barokový kostol v Čičmanoch pochádza z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom je správa o zvone z roku 1588. Opravený bol pred rokom 1798. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutá krížovými hrebienkovými klenbami na vtiahnutých pilieroch. Fasáda je hladká. Zariadenie interiéru je z 19. a 20. storočia. Z pôvodného zariadenia zostal hlavný oltár postavený okolo roku 1798. Pôvodný obetný stôl bol v roku 1810 nahradený stolom z tvrdého materiálu. Bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v roku 1803 s ľudovými plastikami a kazateľnica v parapete s plastikami Panny Márie, Krista a sv. Anny je z 18. storočia. Kazateľnica bola v roku 1802 dovezená z Tužiny. Organ je z roku 1738 v klasicistickom štýle. Má jeden manuál a 6 registrov.

 Čičmany aj napriek nízkemu počtu obyvateľov sú historicky samostatná rímskokatolícka farnosť a patrila pod dekanát Rajec. V súčasnosti je stav kostola veľmi dobrý a slúži svojmu účelu.

 Kostol Nájdenia sv. Kríža sa nachádza na návrší nad obcou, takmer v strede obce. Za kostolom je situovaný cintorín.