clld / Leader

Zrejmá chyba vo výzve č. IROP-CLLD-X347-511-001

22. apríl 2022

MAS informuje žiadateľov o oprave zrejmej chyby v Prílohe č. 4 Výzvy „Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie Žiadostí o príspevok, v bodovacom kritériu č.8. 

oprava kriterii