clld / Leader

Vzdelávaco-informačný online seminár "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"

4. december 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačný online seminár Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny Živočíšna výroba Pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Žilinskom kraji - fyzické alebo právnické osoby, predovšetkým malé a mikro poľnohospodárske podniky. Online seminár sa uskutoční 15. decembra 2020, v čase od 9:15 h.

Viac info v POZVÁNKE.