clld / Leader

Vzdelávaco-informačné stretnutie pre podopatrenie 8.6

16. júl 2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačnú stretnutie "Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh"

Stretnutie sa uskutoční 16.júla 2019, v čase od 9:00 h v Dolnom Kubíne, City Hotel Park, Radlinského 21

POZVÁNKA