clld / Leader

Podanie ŽoNFP osobne

6. apríl 2021

Prosíme žiadateľov, ktorí chcú priniesť ŽoNFP osobne, aby tak urobili po telefonickom dohovore na čísle 0948 930 728. MSÚ Rajec je vzhľadom na pandemickú situáciu dočasne uzavretý.