clld / Leader

Oznam o predčasnom uzavretí Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné a sociálne služby

11. marec 2022

MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá. 

Upozornenie: keďže dátum uzavretia výzvy 10.4.2022 pripadá na nedeľu, výzva bude uzavretá najbližší nasledujúci pracovný deň, tj pondelok 11.4.2022.