clld / Leader

(Ne)vieme čerpať eurofondy. Prepíšeme históriu?

5. február 2024

Už tretiu dekádu môžeme čerpať prostriedky Európskej únie v rámci jej kohéznej politiky. Tento časový úsek by mal byť dostatočne dlhý na to, aby sme vedeli na čo a ako čerpať. Bohužiaľ nebol. Každá jedna vláda od roku 2007 v tom fatálne zlyháva.

Najlepšie to môžeme ilustrovať na programe LEADER, ktorý je určený pre Miestne akčné skupiny (MAS).

Takto to dopadne, ak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a PPA - Pôdohospodárska Platobná Agentúra nepodniknú v krátkom čase radikálne kroky na záchranu stavu čerpania finančných prostriedkov programu Leader. Súčasným tempom o dva roky bude situácia vyzerať takto…

Na obrázku môže byť hudobný nástroj a text, v ktorom sa píše „Ako zle to môže celé skončit... 140 120 124,4 Celkové čerpanie v mil. eur pesimisticky scenár 20 0,0 2,1 celková lokácia 2014 2022 8,6 12/2021 15,1 21,6 12/2022 12/2023 12/2024 12/2025 Ako zle to môže celé skončit... 100,0% Celkové čerpanie 100,0% 80,0% % pesimisticky scenár 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% celková alokácia 2014 2022 1,7% 6,9% 12/2021 12,1% 17,4% 12/2022 12/2023 12/2024 12/2025“

zdroj: 

(20+) Facebook

Blog N: (Ne)vieme čerpať eurofondy. Prepíšeme históriu? (dennikn.sk)