clld / Leader

Dotazník pre poľnohospodárov a spracovateľov

22. júl 2022

V mene Odboru Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka (MPRV SR O610) by sme Vás chceli osloviť pre spracovanie dotazníkového prieskumu pre:

-          fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

a

-          fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (zameranie na mikro, malé a stredné podniky)

Dotazník je zameraný na nárast cien a má slúžiť ako pomocný materiál k príprave výzvy mimoriadnej pomoci k invázií na Ukrajine. Preto Vás žiadame aby ste tento dotazník vyplnili ak ste  cieľovým respondentom.

Zber dát je naplánovaný do 19.8.2022. Dotazník je možné otvoriť kliknutím  na link alebo stiahnutím  internetového odkazu do vyhľadávača.

Link na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLjscO0UrSrmaHmVHDuMfu1Tx4KdXy5BbyBQ8THCWiYJ2UaA/viewform?usp=sf_link