clld / Leader

Aktuálne info z IPC ŽSK - pozvánka na webinár

2. február 2021

Žilinský samosprávny kraj, Správca Fondu malých projektov, organizuje webinár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 7/FMP/11b na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci projektu „Fond malých projektov“ INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, ktorý sa bude konať online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 09. 02. 2021 (utorok) od 9:00 hod.

Pozvánku a bližšie informácie o webinári nájdete na linku TU.