clld / Leader

Valné zhromaždenie k schváleniu dokumentu "Stratégie" Rajecké Teplice 10.12.2015