clld / Leader

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

29. november 2019
Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev Stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2019, v čase od 9:00 h
v hoteli Roháč v Trstenej.

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky do 09.12.2019 na janosik@zilinskyvidiek.sk alebo telefonicky na 0905240098.
Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami.