clld / Leader

Výzva č. 5/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.1

13. november 2023

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 14.12.2023

Výber sa uskutoční do: 18.12.2023