clld / Leader

Úprava pracovné času kancelárie

1. december 2021

Dňa 2.12.2021, štvrtok, sa vzhľadom na odborné hodnotenie jednorazovo upravuje pracovný čas kancelárie MAS Rajecká dolina a to od 12.30 hod do 21.00 hod.