clld / Leader

Udržateľný turizmus rozvíja región

7. január 2019

DISKUSNÝ VEČER S HANOU KULICHOVOU

K prírode šetrný turizmus, tematické cesty,
interpretácia miestneho dedičstva,
propagácia miestnych zaujímavostí,
lokálnych produktov, príklady z Krkonôš....


štvrtok 10. 1. 2019, 17:30 h
Rajec, Nám. A. Škrábika 5, OZ Tilia
Lektor: Hana Kulichová, SEVER,
Horní Maršov
Info: www. lipy.sk

POZVÁNKA