clld / Leader

Technológie konzervovania krmovín, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

23. september 2020
Technológie konzervovania krmovín, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačný seminár "Technológie konzervovania krmovín" Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Žilinskom kraji - fyzické alebo právnické osoby, predovšetkým malé a mikro poľnohospodárske podniky.

Seminár sa uskutoční 23. septembra 2020, v čase od 9:00 h V Penzióne Húšť v Dlhej nad Oravou.

Program

• 8,30 - 9,00 h - Prezentácia účastníkov

• 9,00 - 9,20 h - Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR a RA NSRV SR pre Žilinský kraj Ing. Miroslav Jánošík – koordinátor NSRV SR pre Žilinský kraj • 9, 20 - 12,20 h - Technológie konzervovania krmovín Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živ. výroby Nitra

• 12,20 - 13,15 h - Obed

• 13,15 - 13,40 h - Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2020 Na rok 2020 – aktualizácia č.2 Ing. Miroslav Jánošík – koordinátor NSRV SR pre Žilinský kraj

• 13,40 - 15,15 h - Strojové a materiálové zabezpečenie technológii konzervovania krmovín Ing. Miroslav Záhradník – Oragro, s.r.o.

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom na janosik@zilinskyvidiek.sk alebo telefonicky na 0905240098 do 21.09.2020 Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná technickými možnosťami.