clld / Leader

Študijná cesta na malé rodinné farmy

20. jún 2019
Študijná cesta na malé rodinné farmy

Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna 2019. Termín prihlášok je do 20.6.2019.

Zameranie:
- chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka
- chov hydiny, porážka hydiny

Študijná cesta je určená pre malých a mladých poľnohospodárov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou.

PROGRAM

Viac informácií na: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1954