clld / Leader

SMARTCITY

31. január 2019

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR spustil dňa 30. januára 2019 novú webovú stránku zameranú na smart cities. Jedná sa o informačnú platformu o téme a podpore rozvoja inteligentných miest v rámci Slovenska nielen formou EŠIF. Uvedená stránka bude ešte postupne doladená a prípadne upravená.

SMARTCITY