clld / Leader

Seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská

11. marec 2020
Seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská

OZ Áno pre život si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší zo série seminárov s názvom „Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská“, ktorý sa venuje téme zariadení sociálnych služieb a začleňovaniu znevýhodnených ľudí do spoločnosti, predstaveniu inšpiratívnych príbehov z nášho regiónu a možnostiam v oblasti chránených dielní / chránených pracovísk. O svojich skúsenostiach, príkladoch dobrej praxe prídu hovoriť zástupcovia organizácií CSS TAU Turie – Elena Bohdalová, Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA Turzovka – Katarína Prengelová a neziskovej organizácie Áno pre život – Zuzana Dobešová.

Seminár sa uskutoční v stredu 11.03.2020, v Komunitnom centre pri Domove G. B. Molla v Rajci. Podrobný program seminára nájdete v prílohe.

Zoznam lektorov.

Podujatie je bezplatné. Prihlasovanie: Zuzana Dobešová, apz.projekty@gtsmail.sk, tel.: 0903 534 894.

Seminár realizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne.