clld / Leader

Seminár Verejná zeleň

7. február 2020
Seminár Verejná zeleň

Aký význam má verejná zeleň? Ako sa môžeme zapojiť do rozhodovania o stromoch v našej obci? Je v silách občana alebo MVO zabrániť výrubu? Môžeme sami niečo zmeniť? Ako ovplyvniť kvalitu vysadenej zelene? Na čo nezabudnúť pri výsadbe ovocných drevín?

Seminár sa uskutoční 7.2.2020 (piatok) v Pastoračnom centre pri kostole sv. Ladislava v Rajci. Podrobný program seminára nájdete v prílohe.

Prihlasovanie: e-mailom do 3. 2. 2020, kontakt Eva Stanková, stankova3@gmail.com, 0905 893 535.