clld / Leader

Seminár "Stále aktívni"

25. apríl 2019
Seminár

Aké sú možnosti zapojenia seniorov do života v komunite? Ako sa môžu aktívne podieľať na zlepšovaní
medziľudských vzťahov vo verejnom priestore? Ako získavať informácie, ktoré pomôžu pri prepojení ich
potrieb a záujmov a potrieb samospráv?

Uzávierka prihlášok

25. 4. 2019
Prihlasovanie: Zuzana Dobešová
e-mail: apz.projekty@gtsmail.sk
tel.: 0903 534 894