clld / Leader

Seminár Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch

19. február 2020
Seminár Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch Stretnutie sa uskutoční 27. februára 2020, v čase od 9:00 h poľovnícky hotel Diana v Stráži.

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky do 25.02.2020 na janosik@zilinskyvidiek.sk alebo telefonicky na 0905240098. V prípade inej stravy napr. zo zdravotných dôvodov, prosím nahlásiť potrebné údaje. Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami.