clld / Leader

Seminár Kontrolná činnosť občanov

6. apríl 2019
Seminár Kontrolná činnosť občanov

Aké sú možnosti zapojenia občanov do rozhodovaní v obci? Ako sa môžu aktívne podieľať na správe vecí
verejných? Ako efektívne komunikovať a argumentovať vo vzťahu občan – zástupca verejnej správy?
Ako získavať informácie, ktoré pomôžu pri prepojení záujmov občanov a samospráv?

Nezisková organizácia Áno pre život Vás pozýva na seminár Kontrolná činnosť občanov.

sobota 6. 4. 2019 | Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec

Program nájdete TU.

Uzávierka prihlášok:

4. 4. 2019
Prihlasovanie: Zuzana Dobešová
e-mail: apz.projekty@gtsmail.sk
tel.: 0903 534 894