clld / Leader

Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej

4. máj 2019
Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej

Farnosť Rajecké Teplice spolu s neziskovou organizáciou Áno pre život vás pozývajú na Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej, ktorá sa bude konať v dňoch 4. - 5. mája 2019 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.

Program začína v sobotu 4. mája o 17:15 hod. modlitbou sv. ruženca s myšlienkami sv. Gianny a pokračuje o 18:00 hod. svätou omšou, ktorú bude celebrovať J.E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár, predseda rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Sobotňajšiu sv. omšu bude  sprevádzať ľudový súbor Studničky z Ďurčinnej. Po sv. omši bude nasledovať adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a možnosť uctenia relikvií sv. Gianny.

 V nedeľu 5. mája o 9:30 hod. sa uskutoční slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mgr. Vladimír Kutiš, farár Farnosti Žilina-Hájik. Po sv. omšiach bude nasledovať požehnanie mamičiek v požehnanom stave.

 Vyvrcholením púte k sv. Gianne bude Koncert speváckych zborov. Koncert sa uskutoční v nedeľu 5. mája o 15:00 hod. v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Na koncerte vystúpia Zbor sv. Jozefa z Konskej, Zbor Misericordia zo žilinského Hájika a miestny chrámový zbor Chor Cordis Jesu z Rajeckých Teplíc.

 Svätý Otec Ján Pavol II. nám dal v Gianne veľký dar. V čase, keď mnohé rodiny trápia rozvody, násilie, nenávisť, nevera; v čase, v ktorom sa odmieta život; v čase, v ktorom sa nenarodený život zabíja, nám v Gianne dáva pomocnicu a ochrankyňu. V deň jej svätorečenia Ján Pavol II. povedal: „Nech naša epocha na základe príkladu Gianny B. Mollovej znova objaví čistú, nepoškvrnenú a plodnú krásu manželskej lásky, ktorá odpovedá na volanie Boha.“

 

Všetkých Vás srdečne pozývame!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talianska lekárka Gianna B. Molla bola v roku 2004 vyhlásená za svätú. Svoj život obetovala z lásky k svojmu nenarodenému dieťaťu. Je príkladom dnešnej doby vo svojej zbožnosti, v poslaní manželky, matky, lekárky i aktívnej členky katolíckej cirkvi. Na Slovensku ju poznáme ako patrónku a ochrankyňu života a rodiny. V roku 2005 bola v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach posvätená kaplnka, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Od roku 2006, pri príležitosti ukončenia jej pozemského života, sa tu konajú púte. V roku 2011 po prvý krát na Slovensko zavítala jej dcéra Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.

Sv. Gianna B. Mollová je patrónkou domova pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život od roku 1998.