clld / Leader

Pracujeme na dodatku k Stratégii

16. jún 2017
Pracujeme na dodatku k Stratégii

Vážení obyvatelia mikroregiónu Rajeckej doliny,

Miestna akčná skupina Rajecká dolina sa v súčasnosti uchádza o podporu z eurofondov, ktorá bude nasmerovaná na podporu rozvoja celého územia MAS Rajecká dolina (Čičmany, Rajecká Lesná, Fačkov, Ďurčiná, Šuja, Rajec, Malá Čierna, Veľká Čierna, Jasenové, Zbyňov,Kľače, Kamenná Poruba, Konská, Kunerad, Stránske, Rajecké Teplice, Porúbka, Lietavská Svinná-Babkov, Pohodrie, Lietava, Turie, Višňové, Rosina, Lietavská Lúčka ) za účasti nielen verejného, ale aj občianskeho a súkromného sektora.

Aktuálne intenzívne pracujeme na doplnku k pôvodnému projektovému zámeru, ktorý bude verejne prezentovaný na Valnom zhromaždení MAS Rajecká dolina 27.6.2017 o 10:00 hod. v zasadačke MsÚ Rajecké Teplice na 1. poschodí.