clld / Leader

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

3. september 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 1-9 zamestnancov:              10 000,00 EUR

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 10-49 zamestnancov:         25 000,00 EUR

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 50-249 zamestnancov:      50 000,00 EUR

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy:   24. 8. 2020

Dátum uzavretia výzvy:     22. 9. 2020

VIAC INFO