clld / Leader

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS

22. október 2019
Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu
Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční 22.10. 2019, v čase od 9:00 h Hotel Klar v Liptovskom Mikuláši.


Program
• 8,30 - 9,00 h - Prezentácia účastníkov
• 9,00 - 9,10 h - Privítanie účastníkov, otvorenie seminára
• 9,10 - 9,25 h - Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR a RA NSRV SR pre Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj
• 9, 25 - 12,25 h - Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok hlavne pre opatrenie 7. PRV SR 2014-2020
Ing. Martina Horková, Ing. Henrieta Páleníková, Ing. Viera Révayová - odd. vyhodnocovania projektov LEADER Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Nitre

• 12,30 - 13,15 h - Obed
• 13,15 - 15,00 h - Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok hlavne pre opatrenie 4.
PRV SR 2014-2020 Ing. Martina Horková, Ing. Henrieta Páleníková, Ing. Viera Révayová - odd. vyhodnocovania projektov LEADER Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Nitre
• 15,00 - 15,45 h - Diskusia


Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky do 18.10.2019.


Účastníci za Žilinský kraj na janosik@zilinskyvidiek.sk alebo telefonicky na 0905240098, účastníci za Banskobystrický kraj na voka@voka.sk alebo telefonicky na 0908 915 504, účastníci z Prešovského kraja, svoju účasť prosím potvrďte na adrese antenapresov@mediinvest.sk najneskôr do 16.10.2019.
Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami.
Národná sieť rozvoja vidieka SR spája aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na rozvoji vidieka. Slúži na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, podporu miestnych akčných skupín a podporu spolupráce na miestnej a národnej úrovni.