clld / Leader

List p. ministerke Matečnej a odpoveď

22. január 2019

Dávame Vám na vedomie list p. ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Matečnej ako zdôvodnenie oneskorenia spustenia výziev.

 

List p. ministerke

Odpoveď