clld / Leader

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár

11. január 2020
Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár

Občianske združenie Áno pre život Vás pozýva na ďalší zo série seminárov s názvom Kontrolná činnosť občanov, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 (sobota) v Komunitnom centre n.o. Áno pre život v Rajci. Podrobný program seminára nájdete v prílohe.

Aké sú možnosti zapojenia občanov do rozhodovaní v obci? Ako sa môžu aktívne podieľať na správe vecí verejných? Ako efektívne komunikovať a argumentovať vo vzťahu občan – zástupca verejnej správy? Ako získavať informácie, ktoré pomôžu pri prepojení záujmov občanov a samospráv?

Lektormi sú zaujímavé osobnosti, občianski aktivisti, poslanci, ktorí svojou prácou dokázali urobiť mnoho dobrých vecí v prospech občanov Žilinského regiónu: Ján Marosz, ktorý stál pri zrode žilinského centra voľného času Žirafa, pôsobí taktiež v OZ Proti korupcii, v súčasnosti je poslancom NR SR; Peter Ničík, kulturológ, manažér, ako občiansky aktivista sa podieľal na práci a vízii OZ Za krajšiu Žilinu; Vladimír Randa, založil združenie Preles a Ekocentrum Lesopark, organizuje čistenie ulíc, susedské slávnosti, preteky Žilinské blatíčko a ďalšie aktivity pre verejnosť.

Na seminár pozývame jednotlivcov, mladých ľudí, podnikateľov, zamestnancov úradov, občianske iniciatívy. K dispozícii budú aj mentori, s ktorými budete mať možnosť konzultovať vlastné iniciatívy či zámery.

 Prihlasovanie do 6.1.2020 na apz.projekty@gtsmail.sk alebo telefonicky 0903 534 894.