clld / Leader

Harmonogram výziev IROP 2022

31. január 2022

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP (obdobie január 2022 až december 2022)