clld / Leader

Gesto pre mesto

29. október 2018

Aktuálna téma podpory projektov:

  • KULTÚRA
  • Obdobie: OKT. - DEC. 2018 

  • Prebieha prihlasovanie projektov
  • Raiffeisen banka podporí:
    • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
    • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
    • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

Viac informácií  sa dozviete na stránke www.gestopremesto.sk