clld / Leader

Fašiangová zabíjačka v Rajci

1. marec 2019

 

MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú 


na FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU


ktorá sa uskutoční v piatok 1.3.2019 od 13.00 hod. na Námestí v Rajci. 

Od 14.30 hod. folklórny súbor KĽAK z Fačkova 

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy.

Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.