clld / Leader

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

17. september 2018
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Pozvánka na celoslovenské stretnutie fujaristov, ktoré sa uskutoční v dňoch 28.-30. semtembra 2018 v Kaštieli Čičmany.