clld / Leader

ČiVoRaDo 2019

7. máj 2019
ČiVoRaDo 2019

Čo ste robili poslednú aprílovú sobotu?

My a mnohí z Vás sa rozhodli upratovať. Nie vysávať, či utierať prach, ale „pozametať si pred vlastným prahom“ a vyčistiť to, na čo sme ako obyvatelia Rajeckej doliny hrdí – našu Rajčanku. Sme radi, že sa našlo veľa takých, ktorí si uvedomujú, že tak ako pekne upravený dvor, tak aj prostredie za plotom, v ktorom žijeme je našou vizitkou. Pritom stačí naozaj málo – naučiť sa nevyhadzovať odpad do rieky, či prírody, vychovávať k tomu naše deti a byť im príkladom.

Ďakujeme týmto všetkým, ktorí sa zúčastnili 5. ročníka akcie ČIVORADO a taktiež všetkým obyvateľom a starostom obcí a miest, ktorí sa zapojili do jarného upratovania v iných termínoch.

Pre tých, čo sa zúčastnili bol pripravený v kempe Slnečné skaly guláš a pivo, či kofola a posedenie pri živej hudbe. Urobili sme naozaj kus práce, o čom svedčia fotografie, ktoré nám mnohí poslali.

Je smutné, že sme zaznamenali aj prípad, keď ešte v deň akcie niekto vyviezol odpad autom do rieky. Preto apelujeme na všetkých obyvateľov, aby sa správali zodpovedne a aby sme jedného dňa mohli namiesto zbierania odpadu ísť do čistej prírody na prechádzku s deťmi, ukázať im raka v rieke, aby nás tí, čo sem prídu, vnímali ako kultivovaný národ. Začnime každý od seba a môžeme si vybudovať región, ktorý bude pre iných príkladom.