clld / Leader

BIO - obchod, BIO - potraviny, BIO - jarmok, BIO-odpad... a všeličo ďalšie BIO i NEBIO

24. september 2020

Áno pre život a OZ Tilia pozýva na seminár/diskusné dopoludnie v Rajci.

téma:   BIO - obchod, BIO - potraviny, BIO - jarmok, BIO-odpad... a všeličo ďalšie BIO i NEBIO

lektor: Richard Medál (CEA Trenčín, Špirála, o.z., aktívny poslanec MsZ Trenčín)

 

termín: piatok 25. 09. 2020, 9,00 - 12,30 
miesto: priestory OZ Tilia, Rajec (budova školy oproti kostolu, vedľa tržnice)
 
Richard Medál má za sebou množstvo aktivít a skúseností v samospráve, pri organizovaní Bio-jarmoku v Trenčíne, v rôznych ekovýchovných aktivitách, s manželkou Klaudiou vedie predajňu biopotravín, dosahujú medzinárodné úspechy s Mladými reportérmi pre životné prostredie...Je dlhoročným riaditeľom a hlavným hýbateľom o. z. Špirála, stojí za mnohými cennými ekovýchovnými aktivitami. 
Radi s ním podiskutujeme o zmysle bezobalových obchodov, lokálnej produkcie, o jeho aktivitách v samospráve. Ako bonus nám povie pár aktualít k programu Globe, Objektív - 21.  Môžete sa tešiť na premietanie o prírodných záhradách.
 
Zaujímavý hosť, plánujeme s ním stráviť dopoludnie viac formou diskusie ako prednášok, pridajte sa. 
 
Seminár organizuje neziskovka Áno pre život v Rajci v spolupráci s OZ Tilia v rámci pravidelných seminárov pre aktívnych občanov.
V prípade záujmu oznámte účasť e-mailom na:
stankova3@gmail.com