clld / Leader

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

31. máj 2019
9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami je možné posielať do 31. mája 2019. Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac po zverejnení (jún 2019). O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.

Ak máte zábery z nášho územia, s ktorými by ste sa chceli záčastniť súťaže, môžete ich poslať mailom na adresu: info@masrajeckadolina.sk

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou.

Súťažné kategórie sú: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS/VSP

7. Naše kroje

Tešíme sa na vaše unikátne zábery...