clld / Leader

10. ročník súťaže

5. jún 2020
10. ročník súťaže

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 10. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti...

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami je možné posielať do 05. júna 2020.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac od zverejnenia (jún - júl 2020).

Prihlášku spolu s fotografiami (na CD/USB) prosím zasielajte na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 94901 Nitra.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou.

Súťažné kategórie sú: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

Podrobnosti o zapojení sa do súťaže nájdete v prihláške.

Tešíme sa na vaše unikátne zábery.